Brieži (Cervus) ir pārnadžu kārtas (Artiodactyla) briežu dzimtas (Cervidae) ģints, kurā ietilpst 4 sugas. Briežu ģints kopā ar vēl citām 7 ģintīm veido briežu apakšdzimtu (Cervinae).

Briežu ģints dzīvnieki sastopami visā ziemeļu puslodē: Eirāzijā un Ziemeļamerikā. Latvijā savvaļā dzīvo viena briežu ģints suga – staltbriedis (Cervus elaphus). Lielākais briežu ģintī ir Kanādas briedis (Cervus canadensis).