Pagājušā gadsimta 30. gados Dienvidāfrikas lauksaimniecības departaments saskārās ar nebūtisku uzdevumu – nodrošināt šīs daļēji tuksnešainās valsts iedzīvotājus ar uzturu gaļai. Viņi viņas lēmumam pievērsās radoši, izlemjot sponsorēt aitu šķirnes selekcijas darbu, kas varētu baroties ar vietējo niecīgo veģetāciju, dzīvot uz brīvām ganībām un neslimot, vienlaikus pēc iespējas ātrāk iegūstot kaušanai piemērotu masu.

Šajā nolūkā Āfrikas selekcionāri šķērsoja četras šķirnes – Hors dorset, persiešu melngalvju aunu, merino un tauku astes aitas.

Šķirnes nosaukums ir arī “hibrīds”. Pirmā zilbe ir ņemta no Dorsetas raga, otrā – no persiešu melngalvju auna. No pēdējās jaunā šķirne mantoja ne tikai trīs burtus, bet arī iespaidīgu krāsojumu.