Mandarīnpīle (Aix galericulata) ir viena no krāšņākajām pīļu dzimtas (Anatidae) peldpīļu sugām. Tās dabīgais izplatības areāls ir Austrumāzija: Sibīrijā, Mongolijā, Ķīnā, Japānā un Taivānā. 1900. gados, izbēgot no dekoratīvo putnu dārziem, Lielbritānijas dienvidos izveidojās neliela savvaļas mandarīnpīļu populācija. Līdzīgas populācijas ir arī citviet Eiropā, ziemeļos sasniedzot pat Somiju un, iespējams, arī Latviju. Japānas, Taivānas un Eiropas populācijas ir nometnieki, bet Austrumāzijas populācijas ir gājputni, kas ziemo Ķīnas dienvidaustrumos.